Sladorana Županja

Naziv
Postrojenje karbonatnog mulja
Investitor
Sladorana d.d.
Lokacija
Županja
Usluge
Arhitektura, Izrada projektne dokumentacije
Tržišni segment
Industrijski