Projekt uređenja trga

Naziv
Uređenje Trga I.B.Mažuranić
Investitor
Grad Slavonski Brod
Lokacija
Slavonski Brod
Usluge
Arhitektura, Izrada projektne dokumentacije
Tržišni segment
Javni