B58

Naziv
Stambeno-poslovna zgrada
Investitor
Lokacija
Slavonski Brod
Usluge
Arhitektura, Izrada projektne dokumentacije, 3D vizualizacija
Tržišni segment