Citroën

Naziv
Citroën
Investitor
Servis i prodaja Radić d.o.o.
Lokacija
Požega, Slavonski Brod
Usluge
3D vizualizacija
Tržišni segment
Trgovački i servisni