Sudsko vještačenje

Stalni sudski vještak za područje arhitekture i građevinarstva za građevinske radove (stručna kontrola i procjena šteta u izvođenju). Izrada stručnih podloga procjene o vremenu građenja građevina prije 15. 02. 1968.