Legalizacija

Izrada arhitektonskih projekata izvedenog stanja svih vrsta građevina u fazi ishođenja rješenja o izvedenom stanju