Nogometni stadion

Naziv
Nogometni stadion
Investitor
Općina Primorski Dolac
Lokacija
Primorski Dolac
Usluge
Arhitektura, Izrada projektne dokumentacije, 3D vizualizacija
Tržišni segment
Športski