Srednjoškolski centar

Naziv
Srednjoškolski centar
Investitor
Vukovarsko-srijemska županija
Lokacija
Vinkovci
Usluge
Arhitektura, Izrada projektne dokumentacije, 3D vizualizacija
Tržišni segment
Obrazovni