Crkva

Naziv
Crkva Rođenja Svetog Ivana Krstitelja
Investitor
Župna crkva Sibinj
Lokacija
Sibinj
Usluge
Izrada projektne dokumentacije za sanaciju
Tržišni segment
Sakralni