Stručni nadzor

Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova na novim građevinama, u fazi nad izmjenama tijekom izvođenja radova, nad rekonstrukcijama građevina, nad održavanjem i uklanjanjem građevina.