Koordinator zaštite na radu

Koordinator  I  za zaštitu na radu u fazi izrade projekta
Koordinator  II  za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova (NN. RH. 101/09, 40/10)